01-05-09

ANTWERPS SPORTPALEIS HAALT MOBILITEITSDOELSTELLINGEN

----------------------------------------------------

ANTWERPS SPORTPALEIS HAALT MOBILITEITSDOELSTELLINGEN

Merksem – De nv Antwerps Sportpaleis, uitbater van zowel Belgiës populairste en ’s werelds tweede populairste evenementenhal als de aanpalende Lotto Arena, haalde vorig jaar de mobiliteitsdoelstellingen die haar door de overheid zijn opgelegd. De inspanningen die enerzijds werden geleverd om het aantal parkeerplaatsen in de buurt uit te breiden, anderzijds om de bezoekers te overhalen niet met de auto naar de zalen te komen, werpen hun vruchten af. Eind vorig jaar maakte net iets meer dan 40% van de bezoekers gebruik van het openbaar en collectief vervoer om de evenementen in het Sportpaleis en de Lotto Arena bij te wonen.

Overheid verplicht uitbater om verkeers- en parkeerdruk in te dijken

De nv Antwerps Sportpaleis kreeg van de overheid een dwingend mobiliteitsplan opgelegd als één van de voorwaarden tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor de Lotto Arena. De nieuwe sport- en evenementenhal naast het Sportpaleis opende in maart 2007 haar deuren. Om de volle capaciteit van beide zalen (Lotto Arena: 7.500 bezoekers; Sportpaleis: 18.400 bezoekers) te mogen benutten, moest de exploitant op 31 december 2008 kunnen aantonen dat binnen een straal van 1.350 meter rond het Sportpaleis circa 4.000 parkeerplaatsen beschikbaar zijn op eigen terreinen, terreinen van derden en op de openbare weg waar de blauwe zone niet van toepassing is. Eveneens moest worden bewerkstelligd dat 30% van de bezoekers met het openbaar vervoer naar de zalen komt en 10% met collectief vervoer, d.i. zelfgeorganiseerd busvervoer. Kortom, dat 40% van de bezoekers niet met de auto naar de zalen rijdt. Als op 31 december 2008 niet aan deze voorwaarden was voldaan, zou de maximale bezoekerscapaciteit van de Sportpaleissite worden beperkt. Deze controle zal voortaan jaarlijks op 31 december plaatsvinden.

Aantal parkeerplaatsen nam toe

De nv Antwerps Sportpaleis slaagde erin om de mobiliteitsdoelstellingen qua aantal parkeerplaatsen vlot te halen. Het extra parkeerterrein Noord (750 auto’s) werd aangelegd. Een optimalisering werd gerealiseerd van de terreinen Ten Eekhove (tot 900 plaatsen) en Slachthuis (tot 1.200 plaatsen). In combinatie met de bestaande parkeerterreinen Vaart (450) en Sport (nu tijdelijk beperkt tot 220 plaatsen) en de plaatsen op de openbare weg (waaronder Slachthuislaan en Noordersingel) zijn momenteel in de buurt van het Sportpaleis ruimschoots 4.000 parkeerplaatsen beschikbaar.

Meer en meer bezoekers gebruiken openbaar vervoer

Met een heel gevarieerd aanbod aan evenementen groeide het Sportpaleis, dat vorig jaar zijn 75-jarig bestaan vierde, uit tot de populairste evenementenhal van België en, volgens recente cijfers van het Amerikaanse muziekblad Billboard, tot ’s werelds tweede populairste concertzaal. De aantrekkingskracht van de site nam nog toe nadat in maart 2007 de Lotto Arena haar deuren opende. Om het gevaar van de toenemende verkeersdruk te counteren en het gebruik van het openbaar vervoer naar de site verder aan te moedigen, had de nv Antwerps Sportpaleis al in augustus 2006 in samenwerking met De Lijn het combiticket Sportpaleis-De Lijn geïntroduceerd. Een evenemententicket verleent sindsdien niet alleen toegang tot de zalen, het garandeert ook het vrije gebruik van trams en bussen van De Lijn naar het evenement en na afloop weer terug. De exploitant zet waar nodig extra trams in op de lijnen die haar zalen bedienen en vraagt hiervoor aan alle bezoekers een solidaire contributie van 0,50 euro. In al haar communicatie roept de nv Antwerps Sportpaleis de bezoekers op om de verkeers- en parkeerdrukte rond het Sportpaleis te vermijden en zelfs mee te helpen inperken door de auto elders en bij voorkeur op een Park&Ride te parkeren en vervolgens met het openbaar vervoer naar de zalen af te zakken. Het Sportpaleis en de Lotto Arena zijn vlot bereikbaar via de bussen op de lijnen 19 en 23 en de trams op de lijnen 3, 5, 6 en 12.

De inspanningen worden alvast beloond, zoals blijkt uit tellingen die vanaf 23 september 2008 gedurende het hele najaar zijn uitgevoerd door verantwoordelijken van De Lijn. De Lijn voerde haar tellingen uit op 44 evenementsdagen, dagen waarop telkens een hoog aantal bezoekers naar de Sportpaleissite kwamen, inclusief die met gelijktijdige evenementen in het Sportpaleis en de Lotto Arena. Er vonden geen tellingen plaats op 25 evenementsdagen waarop geen drukte werd verwacht.

Op de 44 evenementsdagen met tellingen waren in totaal 676.249 bezoekers in de zalen aanwezig, wat neerkomt op een gemiddelde van 15.369 personen per evenementsdag. Het hele najaar bezochten in totaal 750.483 personen de Sportpaleissite. Met andere woorden: De Lijn controleerde 64% van de evenementsdagen in de najaarsperiode en op die controledagen was 90% van de bezoekers uit die periode aanwezig, wat een meer dan representatief beeld oplevert.

Over de hele onderzoeksperiode werd vastgesteld dat 201.971 personen niet met de auto tot aan het Sportpaleis reden maar gebruikmaakten van het openbaar vervoer. Dat is 29,87% van het totale aantal bezoekers. Of net niet de vooropgestelde 30%.

Op 11 december werd de absoluut hoogste bezettingsgraad gehaald: die dag vond in het Sportpaleis een uitverkocht Clouseauconcert plaats, terwijl in de Lotto Arena Anouk voor een volle zaal concerteerde. De Lijn vervoerde die avond 11.506 van de in totaal 19.215 bezoekers, of 52,64%. De laagste bezettingsgraad werd gemeten op 23 oktober, bij een privévoorstelling van Night of the Proms: toen kwam slechts 19,18% van de bezoekers met het openbaar vervoer.

Ook uit eigen onderzoek van de exploitant blijkt dat het combiticket Sportpaleis-De Lijn een almaar groter succes kent. De bezoekers zijn enthousiast over de mogelijkheid om op een ontspannen manier met het openbaar vervoer naar het Sportpaleis en de Lotto Arena te komen en even vlot weer huiswaarts te kunnen keren of naar de Park&Ride gebracht te worden. Ze tonen zich uiterst tevreden over de dienstverlening, het gebruiksgemak en de snelheid waarmee ze naar de zalen kunnen en terug en verklaren dat ze in de toekomst verder gebruik zullen maken van deze diensten.

Ook collectief vervoer scoort goed

De nv Antwerps Sportpaleis werkte eveneens een aparte parkeerregeling uit voor wie met zelfgeorganiseerd busvervoer naar het Sportpaleis of de Lotto Arena komt. Groepen van minstens 40 dergelijke busgebruikers kunnen de contributie die ze betaalden voor het combiticket terugbetaald krijgen.

Onderzoek naar het gebruik van het collectief vervoer gebeurde op dezelfde onderzoeksdagen als die van het openbaar vervoer. In totaal kwamen 71.055 bezoekers met zelfgeorganiseerd busvervoer naar de Sportpaleissite. Het betreft hier zowel bussen van verenigingen als busvervoer dat door de nv Antwerps Sportpaleis zelf werd georganiseerd. In de onderzochte periode kwamen dus 10,51% van de bezoekers met collectief vervoer naar de Sportpaleissite afgezakt. Dit is een half procent meer dan wat door de overheid wordt opgelegd. Het hoogste cijfer werd gehaald op 2 oktober, bij het seniorenevenement Griffelrock. Niet minder dan 71,78% van de bezoekers kwam die dag met collectief vervoer naar het Sportpaleis. Daarnaast zijn er ook een aantal evenementen waarop er helemaal geen collectief vervoer was.

40,37% van de bezoekers komt met alternatief vervoer

Met een resultaat van 40,37% bezoekers die gebruikmaakten van ofwel openbaar ofwel collectief vervoer haalde de nv Antwerps Sportpaleis net het vooropgestelde doel van 40% niet-autogebruikers. Het lichte tekort dat werd vastgesteld bij het openbaar vervoer (29,87%) werd gecompenseerd door het kleine overschot bij het collectief vervoer (10,51%).

Met 95,21% bezoekers die niet met de auto tot aan het Sportpaleis kwamen gereden beet Griffelrock de spits af. Dit evenement is evenwel niet representatief. Het tweede hoogste cijfer werd genoteerd op 11 december, bij de uitverkochte concerten van Clouseau in het Sportpaleis en Anouk in de Lotto Arena: 59,88%. Het laagste cijfer werd genoteerd op 14 december, bij het uitverkochte concert van Slipknot & Friends (6.997 bezoekers): met een gecumuleerd cijfer van 20,98% werd de doelstelling van 40% niet-autogebruikers amper met de helft gehaald. Door het kleine aantal bezoekers (want in de kleinere zaal) heeft dit evenwel niet tot overlast geleid.

“Het Sportpaleis bereikt dus ook in cijfers wat het aangekondigd had”, aldus Sportpaleismanager Jan Van Esbroeck. “Het gebruik van het openbaar en collectief vervoer nam gevoelig toe, waardoor de verkeerssituatie in de buurt van het Sportpaleis veel beter beheerst kon worden. Dat leidde tot een merkbaar lagere overlast voor de woonwijken in de buurt.”

Het kan nog beter...

“Onze ambitie is om de lokale verkeersafwikkeling nog verder te verbeteren en het openbaar en collectief vervoer nog verder te promoten. Om de overlast voor de buren verder in te perken, pleiten we in overleg met de betrokken stadsdiensten voor de creatie van extra parkeerplaatsen, de verhoging van de capaciteit van de oprit van de Ring richting Gent door een verbetering van de voorsorteerstroken, voor dynamische verkeersbegeleiding, vooral naar de onderbenutte parkeerterreinen, en voor een betere ontsluiting van de huidige parkeerterreinen.”

“Om het aandeel openbaar vervoer nog hoger te krijgen, pleiten we voor of wachten we op de aanleg van een Park&Ride voor de bezoekers die vanuit het zuiden komen, bijvoorbeeld ter hoogte van Permeke aan de A12. We kijken ook uit naar de verlenging van de tramlijn 5 tot aan het rondpunt van Wommelgem of het Shopping Center Wijnegem. Zo krijgen ook de bezoekers vanuit het oosten een P&R-aanbod met rechtstreekse verbinding naar het Sportpaleis. We zijn ervan overtuigd dat we bij de realisatie van deze beide projecten vlot het cijfer kunnen halen van 40% bezoekers die alleen al met het openbaar vervoer naar onze zalen komen”, aldus Van Esbroeck.


 

 

10:18 Gepost door Tilly in Muziek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 5, antwerps sportpaleis haalt mobiliteitsdoelstellingen, de nv antwerps sportpaleis, uitbater van zowel belgies populairste en s werelds tweede popu, haalde vorig jaar de mobiliteitsdoelstellingen die haar door de , anderzijds om de bezoekers te overhalen niet met de auto naar de, werpen hun vruchten af eind vorig jaar maakte net iets meer dan, de nv antwerps sportpaleis kreeg van de overheid een dwingend mo, moest de exploitant op 31 december 2008 kunnen aantonen dat binn, terreinen van derden en op de openbare weg waar de blauwe zone n, d i zelfgeorganiseerd busvervoer kortom, dat 40 van de bezoekers niet met de auto naar de zalen rijdt a, zou de maximale bezoekerscapaciteit van de sportpaleissite worde, de nv antwerps sportpaleis slaagde erin om de mobiliteitsdoelste, met een heel gevarieerd aanbod aan evenementen groeide het sport, dat vorig jaar zijn 75-jarig bestaan vierde, uit tot de populairste evenementenhal van belgie en, volgens recente cijfers van het amerikaanse muziekblad billboard, tot s werelds tweede populairste concertzaal de aantrekkingskr, had de nv antwerps sportpaleis al in augustus 2006 in samenwerki, het garandeert ook het vrije gebruik van trams en bussen van de , 50 euro in al haar communicatie roept de nv antwerps sportpalei, 6 en 12, de inspanningen worden alvast beloond, zoals blijkt uit tellingen die vanaf 23 september 2008 gedurende, dagen waarop telkens een hoog aantal bezoekers naar de sportpale, inclusief die met gelijktijdige evenementen in het sportpaleis e, onze ambitie is om de lokale verkeersafwikkeling nog verder te v, pleiten we in overleg met de betrokken stadsdiensten voor de cre, de verhoging van de capaciteit van de oprit van de ring richting, voor dynamische verkeersbegeleiding, vooral naar de onderbenutte parkeerterreinen, en voor een betere ontsluiting van de huidige parkeerterreinen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.