05-10-07

Day 07 After 15 erkenningen - Inzage?

Day 07 After 15 erkenningen - Inzage?
Er komt ‘schot’ in de Afdeling Media. Kandidaten die een aanvraag tot inzage van dossier(s) indienden krijgen momenteel antwoord. De inzage wordt zover ons bekend afgewezen omwille van ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Tenzij de erkende omroep instemt…

De commentaren zijn gesloten.