30-07-07

Radi(o)kaal gezegd en gezwegen

Radi(o)kaal gezegd en gezwegen
Dit is de 'lezersrubriek' van RadioVisie, waarin iedereen zijn persoonlijke mening kwijt kan over een relevant radio-onderwerp. De verantwoordelijkheid van de tekst ligt bij de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor de ingestuurde e-mails in te korten en/of te redigeren. Uiteraard wordt hierbij niet geraakt aan de essentie van de tekst.

De commentaren zijn gesloten.